naczynie

naczynie – dwa znaczenia:

  1. u roślin ciągła rurka przewodząca wodę występująca u większości okrytozalążkowych (ciąg członów naczyń).
  2. u zwierząt rurkowaty element, przez który przepływa krew, limfa lub hemolimfa.