napięcie powierzchniowe

napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Jest pochodną kohezji.

Dzięki napięciu powierzchniowemu małe obiekty mogą się utrzymywać na powierzchni cieczy, mimo iż utonęłyby po zanurzeniu. Przykładem są nartniki.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (4-letnie liceum)