naprawa przez wycięcie nukleotydu

naprawa przez wycięcie nukleotydu – komórkowy system na­prawczy, który usuwa, a następnie prawidłowo uzupełnia uszkodzone fragmenty DNA, uży­wając jako matrycy nieuszkodzonej nici.