narząd szczątkowy

narząd szczątkowy narząd o niewielkim znacze­niu dla organizmu i uproszczonej/uwstecznionej budowie (w porównaniu do ich odpowiedników u innych organizmów). Narządy szczątkowe są ewolucyjnymi pozostałościami struktur, które odgrywały ważną rolę u przodków, ale obecnie nie spełniają żadnej biologicznej funkcji. Stąd tendencja do zanikania w toku ewolucji. Narządy szczątkowe są pośrednimi dowodami ewolucji.

Przykłady narządów szczątkowych u człowieka: wyrostek robaczkowy (sprawa dyskusyjna – por. hasło), szczątkowe owłosienie ciała, tzw. zęby mądrości (trzecie zęby trzonowe), mięśnie poruszające małżowiną uszną, kość ogonowa.

Przykłady narządów szczątkowych u innych zwierząt: kret – ślepe oczy, ssaki kopytne – szczątkowe palce, strusie – skrzydła, walenie – szczątkowe kości miednicy i kończyn tylnych, słonie – włosy na skórze.