narządy homologiczne

narządy homologiczne – narządy/struktury organizmów należących do różnych jednostek systematycznych powstające podczas ontogenezy z podobnych zawiązków, mające ten sam zasadniczy plan budowy. Natomiast zewnętrznie mogą być do siebie niepodobne i spełniać różne funkcje. Narządy homologiczne świadczą o pochodzeniu od wspólnych przodków.

Przykłady: dobierz jakąkolwiek parę kręgowców i porównaj ich kończyny przednie, np. skrzydło ptaka i ręka człowieka. Także: wąsy czepne winorośli i ciernie u tarniny.

Kurs: Ewolucjonizm (2.6.)