nasiono

nasiono – organ przetrwalny roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka. Składa się z zarodka, tkanki zapasowej (zwykle bielma) i osłoniętych łupiną nasienną.

Uwaga: funkcjonuje też starsza forma: nasienie. Naszym zdaniem jest dopuszczalna, ale niektórzy puryści temu przeczą. Nasz rada – lepiej używać formy nasiono.

Kurs: Rośliny (11.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.4.) (4-letnie liceum)