nasycony kwas tłuszczowy

nasycony kwas tłuszczowy – kwas tłuszczowy, w którym wszystkie atomy węgla w łańcuchu wodorowęglowym są połączone przez pojedyncze wiązania, co maksymalizuje liczbę atomów wodoru przyłączonych do szkieletu węglo­wego.