neonikotynoidy

neonikotynoidy – insektycydy działające ogólnoustrojowo. Blokują receptory acetylocholiny w układzie nerwowym, prowadząc do jej akumulacji, a następnie do paraliżu i śmierci owada. Działają przez kontakt bezpośredni i drogą pokarmową. Na układ nerwowy ssaków (kręgowców) działają ze znacznie mniejszą toksycznością. 

Wciąż najszerzej używanym środkiem owadobójczym na świecie jest neonikotynoid o handlowej nazwie Imidakloprid. Imidakloprid jest niestabilny, szybko się rozkłada w wodzie i pod wpływem światła (okres połowicznego rozpadu wynosi tylko ok. 4 godz.). Bez dostępu do światła rozpada się jednak powoli. 

Ważne: neonikotynoidy znacząco przyczyniają się do masowego ginięcia pszczół! Stwierdzono bardzo wysoką toksyczność Imidaklopridu: 0,005 µg/pszczołę do 0,007 µg/pszczołę.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.2.)