neuron czuciowy

neuron czuciowy – komórka nerwowa, która odbiera informacje ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego i przekazuje sygnał do centralnego układu nerwowego.