neuron

neuron – komórka – podstawowa jednostka układu nerwowego. Budowa i właściwości neuronów umożliwiają szybkie przesyłanie sygnałów dzięki wykorzystaniu różnicy w ładunku elektrycznym w poprzek błony komórkowej.

Ze względu na budowę wyróżnia się m.in. neurony jednobiegunowe, dwubiegunowe i wielobiegunowe.

Ze względu na kierunek przekazywania sygnałów wyróżnia się neurony czuciowe (aferentne – kierunek przewodzenia dośrodkowy) i neurony ruchowe (eferentne – kierunek przewodzenia odśrodkowy).

Dział: histologia, zoologia, anatomia i fizjologia człowieka