neuroprzekaźnik

neuroprzekaźnik – związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami  (poprzez synapsy), a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych. Cząsteczka organiczna uwalniana w synapsie chemicznej z zakończeń synaptycznych neuronu, która dyfunduje przez szczelinę synaptyczną i łączy się z błoną postsynaptyczną, wywołując odpowiedź. Przykłady: acetylocholina, noradrenalina, serotonina.

Kurs: Fizjologia zwierząt (7.3.)

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (1.6.)