neuston

neuston – ogół drobnych organizmów wodnych związanych z błoną powierzchniową wody (żyjących na lub bezpośrednio pod nią) zbiorników stojących lub wolno płynących. Składnikami neustonu są, np. bakterie, małe protisty roślinopodobne, pierwotniaki, nartniki, krętaki.

Dział: ekologia