nić matrycowa

nić matrycowa – nić DNA, która stanowi szablon, czyli matrycę, dla sekwencji nukleotydów transkryptu RNA. Inaczej mówiąc: ta z nić DNA, która jest transkrybowana.

Drugą nić DNA – nie ulegającą transkrypcji – nazwano nicią kodującą. To może wprowadzić zamieszanie, warto więc pamiętać, że transkrypcja odbywa się na matrycy. Określenie nić kodująca oznacza zaś tylko tyle, że sekwencja nukleotydów mRNA/pierwotnego transkryptu RNA jest jej bardzo podobnym odbiciem (strukturalnym odzwierciedleniem).

Warto to sobie rozpisać, np. TAT/ATA – jeśli pierwsza trójka jest częścią nici matrycowej to w mRNA będzie trójka AUA. Trójka AUA z mRNA jest zaś bardzo podobna do trójki ATA nici kodującej.

Na koniec – podział taki ma charakter umowny, ponieważ sekwencje matrycowe i kodujące mogą znajdować się na dowolnej z dwu nici DNA. Wszystko zależy więc od tego, jaki odcinek DNA jest analizowany.

Kurs: Genetyka (5.3.)