nić opóźniona

nić opóźniona jedna z nowych nici syntetyzowanych podczas replikacji DNA. Powstaje w kierunku 5′ → 3′, w postaci krótkich odcinków (fragmentów Okazaki), które następnie są łączone w jedną całość (stąd “opóźnienie” w nazwie). W efekcie synteza tej nici przebiega skokowo w kierunku odwrotnym (3′ → 5′) do syntezy nici wiodącej.

(ang. lagging strand