nieciągłe stany równowagi

« Powrót do Słownika

nieciągłe stany równowagi – w zapisach kopal­nych długie okresy stabilności, w których ga­tunki nie podlegały żadnym lub tylko niewiel­kim zmianom morfologicznym, przerywane przez relatywnie krótkie okresy nagłych zmian.

« Powrót do Słownika