nienasycone kwasy tłuszczowe

nienasycone kwasy tłuszczowe – kwasy tłusz­czowe mające jedno lub więcej podwój­nych wiązań pomiędzy atomami węgla w łańcuchu węglowodorowym. Tego typu wiązania redu­kują liczbę atomów wodoru przyłączonych do szkieletu węglowego.

Kurs: Naukowe Podstawy Biologii (7.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe Podstawy Biologii (7.3.) (4-letnie liceum)