nisza ekologiczna

nisza ekologiczna – ogół warunków środowiskowych (czynników abiotycznych i biotycznych), w których może żyć populacja danego gatunku ze względu na swoje przystosowania. / Suma zasobów biotycznych i abiotycznych wykorzystywanych przez gatunek w jego środowisku.