nitryfikacja

Nitryfikacja – proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne, np. z rodzaju Nitrosomonas, Nitrobacter. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny lub ulegać akumulacji.

por. także denitryfikacja

Więcej dowiesz się w kursie: Prokarionty (1.5.) (3-letnie liceum)

Więcej dowiesz się w kursie: Prokarionty (1.5.) (4-letnie liceum)

Komentarze