nondysjunkcja

« Powrót do Słownika

nondysjunkcja – błąd w mejozie lub mitozie, w którego wyniku chromosomy homologiczne nie rozdzielają się prawidłowo lub nie dochodzi do rozejścia się chromatyd siostrzanych. Skutkiem są mutacje chromosomowe liczbowe. Na przykład po mejozie gameta będzie mieć o jeden chromosom za dużo, czyli n + 1), zaś do drugiej nie powędruje żaden chromosom z tej pary (n – 1).

« Powrót do Słownika