nondysjunkcja

nondysjunkcja błąd w mejozie lub mitozie, w którego wyniku nie rozdzielają się prawidłowo chromosomy homologiczne lub nie dochodzi do rozejścia się chromatyd siostrzanych. Skutkiem są mutacje chromosomowe liczbowe. Na przykład po mejozie gameta będzie mieć o jeden chromosom za dużo, czyli n + 1, zaś do drugiej nie powędruje żaden chromosom z tej pary (n – 1).

Przykłady chorób człowieka: zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Edwardsa, zespół Patau.

Kurs: Genetyka