nosiciel

nosiciel – w genetyce osobnik, który jest heterozygotyczny w danym locus, z jednym allelem recesywnym i jednym dominującym. Heterozygota jest fenotypowo dominująca dla cechy determinowanej przez ten gen, ale może przekazać potomstwu allel recesywny.