nowotwór złośliwy

nowotwór złośliwy – rodzaj nowotworu utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych) i budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Charakteryzuje się szybkim wzrostem. Rozprzestrzenia się poprzez naciekanie (wrastanie między komórki) pobliskich tkanek. Naciekając naczynia limfatyczne i krwionośne, przedostaje się do ich światła. W efekcie komórki nowotworowe są w stanie zawędrować wraz z krwią lub chłonką w odległe miejsce organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi – przerzutowi. 

Uwaga: nowotwór złośliwy (ang. cancer) jest często niepoprawnie utożsamiany z rakiem (ang. carcinoma), który jest tylko jedną z jego postaci (rak jest to nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej). Zatem każdy rak jest nowotworem złośliwym, natomiast nie każdy nowotwór złośliwy to rak. Inne przykłady nowotworów złośliwych: mięsaki (ang. sarcoma), chłoniaki (ang. lymphoma), glejaki (ang. glioma) oraz czerniak (ang. malignant melanoma).

Kurs: Genetyka (16.4.)