nóżka ambulakralna

nóżka ambulakralna – jedna z wypustek rozgałę­zionej sieci kanałów hydraulicznych u szkarłupni (część układu wodnego). Służy do lokomocji (falowe wydłużanie i skracanie wielu nóżek ambulakralnych), odżywiania i wy­miany gazowej.

Kurs: Bezkręgowce (18.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (19.3.) (4-letnie liceum)