nukleaza

nukleaza – enzym, który tnie RNA lub DNA, usu­wając jeden bądź kilka nukleotydów lub hydrolizując całe cząsteczki DNA lub RNA na poszczególne nukleotydy.