nukleoid

nukleoid – nieobłoniony obszar cytoplazmy komórek prokariotycznych, w którym znajduje się genofor (kolista nić DNA zwana chromosomem bakteryjnym). Nukleoid jest funkcjonalnym odpowiednikiem jądra komórkowego eukariontów.

Kurs: Cytologia (5.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.2.) (4-letnie liceum)