nukleosom

–  podstawowa jednostka upakowania DNA u eukariontów. Składa się z odcinka DNA owiniętego wokół białkowego, walcowatego rdzenia, który jest oktameram histonowym (buduje go 8 cząsteczek). Na mikrofotografiach TEM nukleosom przypomina koralik o średnicy… 10 nm.

Dla mocno zainteresowanych: w skład rdzenia nukleosomu wchodzą po dwie cząsteczki czterech typów histonów: H2A, H2B, H3 i H4.

Dla olimpijczyków: naszym zdaniem oznaczeń histonów nie musisz zapamiętywać, nawet jeśli celujesz w olimpiadę “centralną”!

Uwaga: Histon H1 nazywany jest łącznikowym. Nie współtworzy nukleosomu. 

Kurs: Cytologia (5.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.4.) (4-letnie liceum)