nukleotyd

nukleotydorganiczny związek składający się z pięciowęglowego cukru połączonego wiązaniem kowalencyjnym (glikozydowym) z zasadą azotową i jedną lub więcej grupą fosforanową. Nukleotydy są jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych, pełnią też ważną rolę w metabolizmie (np. ATP, GTP) i przekazywaniu sygnałów w komórce (cAMP).

Pięciowęglowy cukier to ryboza (wówczas mówimy o rybonukleotydach) albo deoksyroboza (deoksyrobonukleotydy).

Krótko: nukleotydy są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5′-fosforany nukleozydów).