nyktynastia

nyktynastia – autonomiczna, rytmiczna reakcja ruchowa organów rośliny (liści, płatków korony, pręcików). Jest mniej lub bardziej niezależna od zmian środowiskowych w cyklu dobowym. Nyktynastie liści często są nazywane ruchami sennymi.

(gr. nyktós “noc”)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (6.4.)(liceum 3-letnie)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (7.4.)(liceum 4-letnie)