obojnactwo

obojnactwo – występowanie u jednego osobnika jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych albo gruczołu obojnaczego. U gatunków hermafrodytycznych najczęściej ma miejsce zapłodnienie krzyżowe, rzadziej samozapłodnienie. 

Uwaga: u roślin mówimy o obupłciowości!