obszar podmokły

obszar podmokły – teren okresowo zalewany przez wodę. Typ siedliska, w którym preferowane są rośliny przystosowane do gleb silnie nawodnionych.