ochrona częściowa

ochrona częściowa jeden ze statusów ochronnych w ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt w Polsce. Dopuszcza możliwość zmniejszenia liczebności populacji oraz pozyskiwanie osobników lub ich części, do celów zielarskich lub innych celów gospodarczych.

Zezwolenia na odstępstwo od zakazów może udzielić regionalny dyrektor ochrony środowiska (zwykle robi to jego zastępca – regionalny konserwator przyrody).

Krótko: forma ochrony gatunkowej dopuszczająca możliwość pozyskiwania osobników populacji (lub części tych osobników), do celów gospodarczych.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (4.2.)