ochrona czynna

ochrona czynnasposób ochrony przyrody stosowany w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych, dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy.

Uwaga: ochrona czynna może być stosowana w części terenu chronionego.

Ochrona czynna obejmuje także restytucję gatunków zwierząt i roślin.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)