ochrona ex situ

ochrona ex situ – ochrona gatunku realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych lub do środowiska stworzonego sztucznie, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Przenoszone mogą być całe osobniki, a w przypadku roślin ich nasiona, bulwy i kłącza. Ten rodzaj ochrony realizowany jest głównie w ogrodach zoologicznych i w ogrodach botanicznych. Tam można w naukowy sposób rozmnażać chronione osobniki i je wymieniać.

Uwaga: specyficzną formą ochrony ex situ są banki nasion, a pod tę kategorię można nawet podciągnąć wielkie akwaria.

Zapis w ustawie o ochronie przyrody: ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania (…) 

(łac. ex situ – poza miejscem)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)