ochrona in situ

ochrona in situ – ochrona gatunku realizowana w jego naturalnym środowisku występowania. Realizowana przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz zaniechanie pozyskiwania osobników tego gatunku lub dostosowanie rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości jego reprodukcji. Ochronie in situ służą przede wszystkim rezerwaty i parki narodowe.

W ustawie o ochronie przyrody: ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania.

(łac. in situ – na miejscu)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.4.)