odczynnik Nesslera

odczynnik Nesslerabezbarwny, zasadowy roztwór tetrajodortęcianu(II) potasu, K2[HgI4]. Stosowany jest głównie jako odczynnik chemiczny do wykrywania jonów amonowych (NH4+), w których obecności barwi się na żółto.

Dla zainteresowanych.