oddychanie azotanowe

oddychanie azotanowe –  rodzaj oddychania beztlenowego polegający na utlenianiu glukozy z jednoczesną redukcją związków nieorganicznych – azotanów. Ściślej mówiąc w procesie tym bakterie denitryfikacyjne utleniają glukozę do dwutlenku węgla i wody redukując jednocześnie azotany(V) do azotanów(III), a te ostatnie do azotu cząsteczkowego (N2) lub tlenku azotu (N2O). Proces jest niezależny od obecności lub braku tlenu i przeprowadzają go bakterie będące względnymi beztlenowcami.

Przykłady: gatunki z rodzaju Pseudomonas (P. aeruginosa i P. fluorescens, które są względnymi patogenami człowieka), gatunki z rodzaju Agrobacterium

Równanie ogólne jednego z rodzajów oddychania azotanowego:

glukoza + azotan potasu(V) -> dwutlenek węgla + woda + azotan potasu(III) + EnergiaC6H12O6 + 12KNO3  ->  6CO2 ++ 6HO2 + 12KNO2 + Energia

Por. także denitryfikacja

Kurs: Prokarionty (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (1.5.) (4-letnie liceum)