oddychanie beztlenowe

oddychanie beztlenowe – rodzaj oddychania komórkowego zachodzącego bez udziału tlenu. Sposób uzyskiwania energii użytecznej biologicznie, w którym utleniane są związki organiczne (np. glukoza), a akceptorami elektronów i jonów wodorowych są kwasy organiczne (np. pirogronian) lub związki nieorganiczne takie, jak np. azotany.

Rodzajem oddychania beztlenowego są fermentacje.

Kurs: Metabolizm (od 4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (od 4.4.) (4-letnie liceum)

Dla zainteresowanych: przeniesienie elektronów na związki nieorganiczne prowadzi, tak jak w oddychaniu tlenowym, do wytworzenia gradientu elektrochemicznego, wykorzystywanego następnie do syntezy ATP.