oddychanie komórkowe

oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (głównie w postaci ATP). Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. Zachodzi nawet wtedy, gdy inne procesy metaboliczne zostaną zahamowane. Chociaż istnieją różnice w przebiegu procesu oddychania u poszczególnych grup organizmów, to zestaw enzymów katalizujących poszczególne reakcje składające się na oddychanie jest zbliżony u wszystkich organizmów. Oddychanie komórkowe jest jedną z kluczowych cech życia. Wyróżnia się oddychanie beztlenowe i oddychanie tlenowe.

Czasem – oddychanie wewnątrzkomórkowe.