odporność nabyta

odporność nabyta – specyficzny dla kręgowców mechanizm obrony, który jest uruchamiany gdy mechanizmy odpowiedzi wrodzonej nie podołają zwalczeniu patogenów. Charakteryzuje się swoistą pamięcią, wytwarzaną w trakcie uprzedniego kontaktu z antygenem. W odpowiedzi i pamięci zaangażowane są różne populacje limfocytów B i limfocytów T, ale także makrofagi. Dla odporności nabytej kluczowe są dwa zjawiska: prezentacja antygenu oraz selekcja klonalna, które prowadzą do wyodrębnienia tych limfocytów, które rozpoznają dany antygen. Jest więc skierowana przeciwko konkretnemu antygenowi (odporność swoista). Warto też zapamiętać, że jest wolniejsza niż odporność wrodzona.

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.3.) (def.)

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.6.) (przebieg humoralnej)

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.7.) (przebieg komórkowej)