odporność

odporność – ogół wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. Badaniem odporności zajmuje się immunologia.

Zależnie od przyjętych kryteriów można wyróżnić następujące typy odporności: odporność nieswoista (bierna albo czynna), odporność swoista (bierna albo czynna).

Krótko: zdolność organizmu do czynnej i biernej ochrony przed patogenami.