odrętwienie

odrętwienie –  ogólne określenie fizjologicznego stanu obniżenia aktywności i poziomu metabolizmu. Może być krótkotrwałe (por. torpor) lub długotrwałe (por. hibernacja, estywacja, diapauza).

Uwaga: zasadniczo termin używany w zoologii.