odruch

odruch – w fizjologii automatyczna reakcja na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny, zachodząca przy udziale centralnego układu nerwowego. Odruchy dzielimy na bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte). U kręgowców można je też podzielić na zachodzące przy udziale rdzenia kręgowego albo niższych partii mózgu. Anatomicznym podłożem odruchu jest łuk odruchowy.

Uwaga: w psychologii to nieświadoma reakcja psychiczna. W szkole średniej ten kontekst nie jest analizowany.