odwrotna transkryptaza

odwrotna transkryptaza – enzym syntetyzujący DNA wykorzystujący jako matrycę RNA. Kodowany przez określone wirusy (retrowirusy). Proces katalizowany przez ten enzym nosi nazwę odwrotnej transkrypcji.