okaz typowy

okaz typowyw systematyce biologicznej pojedynczy okaz wzorcowy dla określonego gatunku. Może nim być okaz zielnikowy (rośliny), a nawet ilustracja czy fotografia. W ujęciu naukowym okaz typowy to nic innego, jak typ nomenklatoryczny gatunku.

Ciekawe: okazem typowym gatunku Homo sapiens jest… Karol Linneusz.

Kurs: Klasyfikacja organizmów (1.4.) (4-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (9.) (3-letnie liceum)