oko apozycyjne

« Powrót do Słownika

oko apozycyjne –  rodzaj oka złożonego występującego u owadów dziennych. Każde z ommatidiów jest otoczone komórkami barwnikowymi, które pochłaniają większość promieni świetlnych, a przepuszczają tylko prostopadłe. Tworzy obrazy mozaikowe o relatywnie dużej ostrości. Bardzo skuteczne w wy­krywaniu ruchu.

Por. oko superpozycyjne

« Powrót do Słownika