oko superpozycyjne

oko superpozycyjne –  rodzaj oka złożonego występującego u owadów nocnych i wielu skorupiaków. Ma mniej ommatidiów niż oko apozycyjne, a ponadto izolacja optyczna między nimi jest wyraźnie mniejsza. Powstający obraz jest jasny, ale ma relatywnie małą ostrość. Jest adaptacją do życia w warunkach niewielkiego natężenia światła.

Por. oko apozycyjne