okolnica

okolnica – najbardziej zewnętrzna warstwa komórek miękiszowych walca osiowego.

W korzeniu nagonasiennych i okrytonasiennych komórki okolnicy zachowują zdolność podziałów (z okolnicy wyrastają korzenie boczne).

Kurs: Rośliny (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (4.4.) (4-letnie liceum)