okres refrakcji

okres refrakcji – krótki okres czasu zaraz po po­tencjale czynnościowym, w którym neuron nie może odpowiedzieć na inny bodziec. Przyczyną jest brak aktywności kanałów pota­sowych.