okres wrażliwości

« Powrót do Słownika

okres wrażliwości – ograniczona cza­sowo faza w rozwoju indywidualnym zwierzę­cia, kiedy może ono nauczyć się poszczegól­nych elementów zachowania.

Raczej dla zainteresowanych behawioryzmem.

Synonimy:
okres krytyczny
« Powrót do Słownika