okres wrażliwości

okres wrażliwości – ograniczona cza­sowo faza w rozwoju indywidualnym zwierzę­cia, kiedy może ono nauczyć się poszczegól­nych elementów zachowania.

Raczej dla zainteresowanych behawioryzmem.