oogeneza

oogeneza – proces powstawania i dojrzewania gamet żeńskich – komórek jajowych (jaj). Zachodzi w gonadach samicy, czyli jajnikach. W czasie oogenezy oogonia dzielą się mitotycznie, dając diploidalne oocyty. Te dzielą się mejotycznie dając haploidalne komórki jajowe (także ciałka kierunkowe).