oogonium

oogonium – dwa znaczenia:

1. (zool.) żeńska, niedojrzała komórka rozrodcza, która dzieli się mitotycznie dając w końcu oocyty I rzędu. Męskim odpowiednikiem oogonium jest spermatogonium,

2. (bot.) jednokomórkowe gametangium żeńskie glonów i grzybów. Jest to przekształcona komórka wegetatywna zawierająca jedną lub kilka nieruchomych komórek jajowych.

(l. mn. oogonia)